Upplägget

Båten ligger förtöjd på egen plats i attraktiv hamn i Palma och drivs och sköts av en licensierad kapten som även fungerar som er delägares ”concierge” för bokning och planering av all vistelse ombord under året. På plats är allt fokus på avkoppling och njutning och ingen dyrbar tid behöver gå åt för reparationer eller underhåll.

Allt detta till 0 kr i årsavgift.

Ett par som snorklar

Ägandet

Yachten kommer att delas i totalt 10 andelar och ha Brittisk flagg. All skötsel, underhåll, hamnavgifter och försäkring sköts av kaptenen.
En köpt andel ger tre veckors nyttjanderätt per år. Eventuella outnyttjade veckor av dessa tre kan chartras ut, vars intäkt tillfaller andelsägaren.

Finansiering

Kostnad för en andel är 2,8 MSEK samt 200 TSEK i handpenning. Tack vare vårt upplägg med bland annat charterintäkter blir avgiften 0 kr per år.

När båten i framtiden säljs går all försäljningsintäkt till andelsägarna.